Arrangemang, Blogg
I Think About Thinking, 2000 Duane Michals (1932-) © DC Moore Gallery, New York

I Think About Thinking, 2000 Duane Michals (1932-) © DC Moore Gallery, New York

Live kl 18: Duane Michals: Text, bild och berättelser

Publicerat 7 april 2022 | Av |

Välkommen till ett utforskande samtal om textens och bildens roll för skapande och förmedling av berättelser med avstamp från fotografen Duane Michals konstnärskap.

Sändningen startar här klockan 18


Duane Michals
är en av pionjärerna inom experimentellt porträttfotografi och har etablerat sig som en konstnär som inte är rädd att tänja på gränserna för vad fotografi är. Genom handskrivna bildtexter, experimentella dubbelexponeringar och filmiska bildsekvenser står berättelsen alltid i centrum, vare sig det handlar om en specifik händelse, en abstrakt idé eller om en person. Michals är således lika mycket en fotograf som han är en berättare.
Tillsammans med konstnären Anna Strand, serietecknaren Sara Granér och författaren Anna Nygren fördjupar vi oss i Duane Michals konstnärskap ur olika perspektiv. Hur kan vi förstå Michals verk utifrån fotografi, litteratur och serieteckning? Vi utforskar också förhållandet mellan text och bild och hur förbindelserna medierna emellan kan konstruera och förmedla verkliga såväl som fiktiva berättelser. Samtalet leds av curator och forskare Niclas Östlind.
Samtalet anordnas i samband med utställningen Duane Michals: The Portraitist på Hasselblad Center där vi får ta del av Michals underfundiga, intima och nyskapande fotografiska porträtt.

Ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen, Göteborgs stadsbibliotek och Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning på HDK-Valand. Enheten har en pågående seminarieserie med titeln IMAGE <=> TEXT.

MEDVERKANDE
ANNA STRAND arbetar som konstnär med fotografi som sitt huvudsakliga medium. För att närma sig olika aspekter av fotografiet har hon utöver fotografi använt sig av text, funnet material och rörlig bild. Hennes verk finns bland annat representerade på Hasselblad Center, Göteborgs konstmuseum, Statens konstråd och Landskrona Museum. Hon är även universitetslektor i fotografi på HDK-Valand.

SARA GRANÉR är en serietecknare och konstnär som ofta arbetar med samhällssatir i sina korta serier och enrutesteckningar. Hon har medverkat i utställningar i bland annat Rom och
Tokyo samt haft separatutställning på Kulturhuset i Stockholm, Dunkers kulturhus i Helsingborg, och nyligen på Galleri Backlund i Göteborg. Hennes serier har publicerats i bland annat Galago, Aftonbladet, ETC och Dagens Nyheter.

ANNA NYGREN
är en dramaturg, författare och litteraturvetare som har skrivit mycket för teater, men även utgivit böckerna HUNGER (2020), PISTASCHE (2020) och FUCK YOUR MARSVIN AND DÖ (2021). Hon doktorerar i litteraturvetenskap och undervisar i litterär gestaltning på HDK-Valand.

NICLAS ÖSTLIND är fil. dr. i fotografi, curator och författare. Han är lärare och forskare på HDK-Valand och är specialiserad på fotografi, fotoböcker och samtidskonst.

Kommentarer inaktiverade.