Arrangemang

Detalj från omslag till De besvärliga av Louise Lindblom.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Louise Lindblom berättar om De besvärliga

Publicerat 8 september 2016 | Av |

Historien om flickorna som hamnade på Göteborgs stads skyddshem trollband mig, och högen av spännande arkivmaterial lockade mig. Våren 2014 satte jag igång att gå igenom journalerna från Barnavårdsnämnden, polisrapporter, noteringar från lärarinnor och papper från läkare. Det blev tillslut min debutbok De besvärliga – Skyddshemmets vanartiga flickor.

I min bok De besvärliga ger jag bakgrunden av social barnavård och en berättelse om flickor som omhändertogs i Sverige under första hälften av 1900-talet. De blev genom åren 339 stycken som blev intagna mellan 1922 till 1954 på Lingatans skyddshem belägen utanför Lysekil. En vacker omgivning med Gullmarsfjorden som kant, nedan de klippor som den nationalromantiska gården låg vid.

De vanartiga sattes där på oviss tid för att bli goda medborgare. I boken berättar jag den personliga historien om flickorna och varför Barnavårdsnämnden tog dem från deras föräldrar. Klass och biologiskt kön kom att spela roll för den utbildning som tillhandahölls av staten, och bilden som framträder kantas av kalas och utflykter, lagar och straffjournaler samt integritetskränkande handlingar från bland andra läkare och Rasbiologiska institutet.

De hämtade flickorna hemifrån, från gatan och från oroliga föräldrar. Vanvårdade, sexuellt utnyttjade och stämplade som vanartiga skulle de fostras av samhället genom utbildning, straff och arbete …

Flickorna som Barnavårdsnämnden satt på Lingatan hade det många gånger det långt ifrån bra i det hem de växte upp i. De flesta av barnen kom från Göteborg, men fylldes på med flickor från hela landet. De var sexuellt utnyttjade av män i deras närhet, vanvårdade och en del sändes ut av familjen att tigga på spårvagnar och torg. Ordet vanartighet visade sig innehålla många tolkningar i flickornas journaler. Begreppet vanartig kunde tolkas som undermålig tandhälsa, sexuell oefterrättlighet, utespring och ungefär 40 olika anledningar till. Det var inte lätt för flickorna att göra rätt, och ofta fann jag i handlingarna att det många gånger inte var flickan som felade, utan som var utsatt i hemmet, skolan eller på stadens offentliga platser.

Med boken vill jag att ge en röst åt dessa bortglömda flickor, och deras historia som inte tidigare har lyfts i den offentliga debatten. Boken ger även ytterligare en del av vår historia, som kanske kan lära oss något om vår nutid och ungdomsvård av idag. För ungefär ett sekel sedan fick Sverige barnavårdslagar vars grund vilade på att ge alla barn en chans. Det som sedan skedde på institutionerna blev en historia på både ont och gott.

/Louise Lindblom, författare till De besvärliga – Skyddshemmets vanartiga flickor.

Du kan träffa Louise på Stadsbiblioteket på Götaplatsen den 13 september kl 18.00.

Kommentarer inaktiverade.