Titta in i biblioteket
Foto: Hundven Clements Photography

Foto: Hundven Clements Photography

Besök Stadsbiblioteket med funktionsnedsättning

Publicerat 16 februari 2015 | Av |

Det kan vara bra att veta att nya Stadsbiblioteket i Göteborg är tillgänglighetsanpassat. Här får du information inför ett besök.

Detaljerad information om Stadsbibliotekets tillgänglighet

Stadsbiblioteket Göteborg är inlagt i tillgänglighetsdatabasen TD, där hittar du detaljerad information. Nedan presenterar vi svaren på de vanligaste frågorna som vi möter.

Avdelningen Specialmedia

På Stadsbibliotekets avdelning Specialmedia kan du låna inlästa böcker. Om du har svårt att läsa tryckt text på grund av till exempel synnedsättning, rörelsenedsättning eller dyslexi så kan du få ett talbokslånekort. Då kan du låna det som kallas för talböcker. Läs mer om talböcker på vår webbplats på www.goteborg.se

Assistans för att komma till Specialmedia

Personalen i receptionen ledsagar användare upp till avdelningen Specialmedia vid förfrågan. Personalen på avdelningen ledsagar tillbaka ner till entrén vid behov.

Hissar

Hissen närmast entrén (i den nya delen av biblioteket) är stor och har plats för den största modellen av permobiler. Mindre modeller av permobiler och rullstolar får plats i glashissen i mitten och vissa rullstolar i de mindre hissarna längre in i huset.

Samtliga offentliga hissar är talande och numreringen av våningsplanen är både taktil och med punktskrift inne i hissarna. Skyltarna på väggarna utanför hissarna är taktila och beskriver innehållet på respektive våningsplan.

Toaletter

Det finns stora toaletter på alla våningsplan. De är markerade med taktila skyltar. För att komma in behövs en femkrona. Det finns en växelmaskin på entréplan.

Parkering

Det finns två parkeringsplatser för rullstolsanvändare vid sidan av huset som vetter mot Berzeliigatan. Där kan man stå avgiftsfritt med handikapptillstånd i upp till fyra timmar.

Ledstråk

Ledstråk finns från entrén in till receptionen och vidare ut till den stora hissen. Talande kölappssystem finns i receptionen. Ledstråk går från den stora hissen fram till en informationsdisk på respektive våningsplan.

Ledarhund och servicehund

Ledarhund eller servicehund är tillåtet inne i biblioteket vid behov.

Anpassade datorer

Det finns två anpassade datorer på Specialmedia. Datorerna innehåller Zoomtext (förstoringsprogram). För att kunna logga in på dem behöver du ett talbokslånekort, för barn eller vuxen. Personalen hjälper gärna till.

Du får sitta två timmar per person och dag.

Det finns också en separat förstoringskamera kopplad till en HD-skärm vid platserna för de anpassade datorerna.

På måndagar kl 15 – 17 är datorerna uppbokade av personalen för att användas vid talboksdrop-in.

Alla datorer på biblioteket har talsyntesen TorTalk. Det fungerar på svenska, engelska, arabiska, finska, franska och spanska texter.

Hörslinga

Hörslinga finns på samtliga scener i huset och i Hörsalen. Det går också att använda hörslinga i receptionen.

Kommentarer inaktiverade.