Blogg, Pressmeddelande

Det populära biblioteket 300m2 stänger vid årsskiftet.

300m2 stänger vid årsskiftet

Publicerat 21 augusti 2015 | Av |

I december 2015 stänger det lilla biblioteket 300m2 på Södra Hamngatan, som på kort tid blivit ett av Göteborgs mest välanvända bibliotek. Det står nu klart att fastighetsägaren Hufvudstaden inte hyr ut lokalen under 2016.
– I dagsläget finns inga konkreta alternativ där 300m2 skulle kunna ta plats, men vi är väldigt nyfikna på nya lösningar, säger Stadsbibliotekets chef Christina Persson.

Stadsbiblioteket 300m2 startade i november 2011 som ett tillfälligt bibliotek inför Stadsbiblioteket Göteborgs stängning. Målet var att 300 m2 under den drygt två år långa stängningen skulle fungera dels som en servicepunkt centralt i staden, dels som en guide för att lotsa besökare vidare till stadsdelsbiblioteken. Öppettiderna var generösa och den centralt belägna hörnlokalen med stora skyltfönster visade sig bli en succé, som lockade många nya och gamla biblioteksanvändare.

Många turer runt bibliotekslokalen
Lokalen hyrdes ut för en kortare period och utan besittningsrätt, då fastighetsägaren Hufvudstaden hade planer på att bygga om i kvarteret. Eftersom biblioteket var så uppskattat bestämde kulturnämnden att det skulle vara kvar även 2015 ut, trots att Stadsbiblioteket på Götaplatsen öppnade igen våren 2014. 300m2 visade sig vara ett fortsatt mycket populärt bibliotek hos göteborgarna, som i hög grad använder biblioteket för att hämta ut reserverade böcker och lämna tillbaka lån.

Våren 2015 fick Stadsbiblioteket veta av Hufvudstaden att det skulle vara möjligt att vara kvar i lokalen på Södra Hamngatan även under 2016, och startade den politiska processen för att få extra pengar också för det året. Innan frågan kom upp i Kommunstyrelsen kom dock en uppsägning från Hufvudstaden.

Under försommaren togs förnyade kontakter från Hufvudstaden som åter ville diskutera en möjlig förhyrning under 2016. Frågan skulle tas upp på Kulturnämndens augustimöte, men efter att Hufvudstaden fått andra förändringar i uthyrningarna i fastigheten ansåg man sig till slut vara tvungna att säga nej till fortsatt förhyrning av bibliotekslokalen på hörnet Södra Hamngatan-Östra Larmgatan. Beskedet om detta kom den 10 augusti. Inga andra konkreta lokaler har än så länge erbjudits från Hufvudstadens sida.

Om 300m2
Karaktären på Stadsbiblioteket 300m2 skiljer sig från andra bibliotek i Göteborg, genom att innehållet inte är lika komplext. Man har istället arbetat aktivt med att guida besökarna i stadens totala biblioteksutbud och ungefär hälften av utlånen är just beställda böcker, filmer och musik. Det lilla formatet som ger god överblick har uppskattats av många. Likaså har bibliotekets datorer och trådlösa nätverk använts såväl av dem som saknar egen dator eller skrivare som av studenter och andra som suttit med sina bärbara datorer vid bardisken i fönstret.

Framtiden
– I biblioteksplanen som antogs 2013 säger man att förekomsten av eventuella nischbibliotek i kommersiella centra och vid kollektivtrafikknutpunkter ska utredas. I det arbetet tar vi med oss de goda erfarenheterna från Stadsbiblioteket 300m2 och ser med tillförsikt fram emot planeringen av det framtida biblioteksgöteborg, säger Mariya Voyvodova, ordförande i kulturnämnden. Hon poängterar även att det pågår många stadsutvecklingsprojekt där kulturen utgör en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar stad, öppen för världen.

Kommentarer inaktiverade.