Arrangemang, Facklitteratur, Politik och Europa
Turkiets flagga.

Turkiet idag och imorgon

Publicerat 19 oktober 2010 | Av |

Redan 1959 ansökte Turkiet om medlemskap i dåvarande EG, men vägen dit har varit lång och den har belyst många svåra frågeställningar.

EU växer med nya medlemsländer och har gjort det sedan starten, idag finns det 27 medlemsländer och den siffran beräknas bli större under de närmaste åren. Så sent som under 2007 blev Unionen större med Rumänien och Bulgarien. Den största utvidgning av EU:s gränser var 2004 då hela 10 länder ingick medlemskap i Unionen.

Turkiet är ett av de länder som står på tur och har knackat på Unionens dörr sedan 1996, men en rad olika intressen gör att det ännu inte blivit en formell uppgörelse mellan EU och Turkiet i ett officiellt medlemskap. Bland annat måste Turkiet erkänna Cypern som en självständig stat innan ett medlemsskap kan bli aktuellt.

Redan 1959 sökte Turkiet medlemskap i dåvarande EG, genom en ansökan som formulerades som en associerat medlemskap. 1964 upprättades ett avtal mellan Turkiet och EG där parterna enades om att ingå en tullunion.

Därefter dröjde det fram till 1987 innan förhandlingar var igång på nytt och denna gången gällde det fullt medlemskap i EG. Kommissionen menade att landet skulle få det svårt ekonomiskt och socialt om de anslöt sig till EG. Ansökan avvisades samtidigt på grund av det bristande politiska läget både gällande konflikten med Cypern, men även med anledning av landets bristande respekt för mänskliga rättigheter.

Nästa gång förhandlingarna startade var den 3 oktober 2005, men mot bakgrund av konflikten i Cypernfrågan beslöt EU:s ministerråd att avbryta förhandlingarna med Turkiet den 11 december 2006.  Beslutets konsekvens resulterar i att  Turkiet inte kan bli medlem i Unionen före 2014 eftersom Ministerrådet samtidigt deklarerat att det ekonomiska läget gör att en eventuell start på nya förhandlingar med Turkiet inte är aktuella förrän den nuvarande budgeten löpt ut.

EU vill även att Turkiet ska reformera de politiska dokument som styrker att landet arbetar för en utveckling i frågorna som rör yttrande- och religionsfrihet.

Tisdag den 19 oktober klockan 18.00 besöker Stefan Foconi Stadsbiblioteket för att berätta om Turkiets historia och framtid med utgångspunkt i den egna boken Turkarnas land: anatoliska porträtt som han skrivit tillsammans med Tomas Andersson. Välkommen till Stadsbiblioteket Plan 1 och Europa Direkt. Fri entré.