Kalendarium

Riksdagsdebatt

Publicerat 25 augusti 2017 | Av |

Idéer och värderingar som skapas i en samtid blir till en historia och en del av ett kulturarv.

2017-10-16
18.00
Stadsbiblioteket Göteborg
 

Idéer och värderingar som skapas i en samtid blir till en historia och en del av ett kulturarv. Samtidigt sker en ständig förändring – varje generation bildar sin egen uppfattning av vad ett kulturarv är, samt vilken innebörd och betydelse det har. Hur påverkas politiken av kulturarvet och hur påverkas kulturarvet av politiken?

Ledamöter från samtliga riksdagspartier är inbjudna att debattera. Du har då möjlighet att ställa frågor och diskutera med de politiker som representerar dig som väljare. Moderator: Ann Ighe, redaktör och ansvarig utgivare Ord & Bild.

Riksdagshörnan i samarbete med kulturtidskriften Ord & Bild.