Bokcirkel, Kalendarium

Roland Heiel, ordförande i Shakespearesällskapet.

Detta evenemang har varit och är inte längre aktuellt.

Läs & prata Shakespeare: Sonetter

Publicerat 1 augusti 2016 | Av |

Shakespeares 154 sonetter behandlar sådant som förälskelse och kärlek, svek och försoning, livets rikedom och dess förgänglighet.

Shakespeares 154 sonetter behandlar sådant som förälskelse och kärlek, svek och försoning, livets rikedom och dess förgänglighet. I såväl pjäser som sonetter ger oss Shakespeare tankar om livet och dess villkor, men han ger oss sällan några svar. De får vi själva komma på.

Sonetterna har kommit ut i flera nyöversättningar. En av tolkningarna gjordes av Lena R Nilsson. Hon gästar oss under kvällen och samtalar om sonetterna.

Läs & prata Shakespeare är en Shakespearecirkeln som leds av Roland Heiel, ordförande i Shakespearesällskapet. Du kan låna Shakespeares sonetter på Plan 1.

I samarbete med Shakespearesällskapet.