Kalendarium

Ett knä och en bok. Kan det bli bättre?

Publicerat 28 augusti 2017 | Av |

Inspirationskvart.

2017-11-13
12.30
Biblioteket 300 m2
 

Inspirationskvart. Gertrud Widerberg, projektledare för Bokstart, tipsar och ger råd om hur du kan stimulera det lilla barnets språk och komma igång med högläsningen. När ett litet barn får lyssna, blir lyssnat på och sjungen, berättad eller läst för blomstrar språket.