Kalendarium

Elda under din vrede – poesi och kvinnorörelser

Publicerat 25 augusti 2017 | Av |

Dikt kan användas för att skaka om, väcka debatt, förändra.

2017-11-11
14.00–17.00
Stadsbiblioteket Göteborg
 

Dikt kan användas för att skaka om, väcka debatt, förändra. Hur gestaltas den samhällsförändrande poesin idag och hur har det sett ut tidigare? Litteraturforskaren Carina Agnesdotter berättar om Ingrid Sjöstrands liv och den stora roll hennes dikter spelade för 1980-talets fredsrörelse. Professor Eva Lilja samtalar med poeterna Karin Brygger och Arazo Arif som använder dikten som medel i sitt samhällsengagemang. Dessutom ADAS musikaliska teater, som tonsätter dikter av Sona Åkesson.
I samarbete med Kultur i Väst och projektet Göteborgskvinnor i rörelse/r.