Kalendarium

Dyslexidagarna: Studentstödsinformation

Publicerat 25 augusti 2017 | Av |

Student på Göteborgs universitet? Vilket stöd kan du med dyslexi / läs- och skrivnedsättning få? Elin Nord, bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek, berättar om pedagogiskt stöd och vilken service biblioteket ger.

2017-10-08
14.15
Stadsbiblioteket Göteborg
 

Student på Göteborgs universitet? Vilket stöd kan du med dyslexi / läs- och skrivnedsättning få? Elin Nord, bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek, berättar om pedagogiskt stöd och vilken service biblioteket ger.